خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های آرسن جولفالاکیان | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

آرسن جولفالاکیان به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد

از سوی اعضای کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی، آرسن جولفالاکیان به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.  اختصاصی خانه کشتی- آرسن جولفالاکیان فرنگی کار اسبق تیم ملی ارمنستان به عنوان رئیس ...

6:02 , 29 مهر 00

ادامه مطلب