خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های آرسن جولفلکیان | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

رویای بازگشت نایب قهرمان المپیک تکمیل نشد؛ باخت جولفلکیان در آمریکا

آرسن جولفلکیان در رقابت‌های گزینشی المپیک شکست خورد. اختصاصی خانه کشتی- طی ماه‌های گذشته خبر بازگشت آرسن جولفلکیان، فرنگی‌کار مطرح ارمنستانی به تشک باعث تعجب طرفداران کشتی شد. نایب قهرمان المپیک لندن ...

10:04 , 10 اسفند 02

ادامه مطلب