خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های آنزور زاکوئف | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

قهرمان جوانان اروپا: از بچگی کشتی ایرانی‌ها را دنبال می‌کردم؛ طرفدار قاسمپور و یزدانی‌ام

مدعی وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی روسیه از تمایل برای رقابت با ایرانی‌ها گفت. اختصاصی خانه کشتی- آنزور زاکوئف یکی از مدعیان جدید کشتی آزاد روسیه در وزن ۷۴ کیلوگرم است؛ قهرمان ...

10:52 , 28 دی 02

ادامه مطلب