خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های امیر علی اکبری | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

واکنش امیر علی اکبری به پایان محرومیتش: بازگشت به کشتی؟ شاید برای خداحافظی به روی تشک مسابقه بیایم

با تغییر قوانین مربوط به دوپینگ و تبدیل محرومیت مادام العمر امیر علی اکبری به ۸ سال، محرومیت قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان به پایان رسید. خانه کشتی- امیر علی اکبری ...

12:34 , 15 آذر 00

ادامه مطلب