خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های اهورا بویری | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

این شهر پایتخت کشتی فرنگی دنیاست

شهر ایذه یکی‌ از قطب‌های کشتی فرنگی ایران و جهان محسوب می‌شود. اختصاصی خانه کشتی- بی‌شک اگر مازندران قطب کشتی آزاد دنیا و به نوعی پایتخت آن محسوب می‌شود، خوزستان هم ...

10:56 , 5 مرداد 01

ادامه مطلب