خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

کشتی آزاد قهرمانی اروپا؛ قهرمانی ترکیه در قاره سبز بعد از ۳۱ سال (رده بندی کامل تیمی و انفرادی)

تیم ملی کشتی آزاد ترکیه به قهرمانی قاره اروپا رسید. اختصاصی خانه کشتی- رقابت های کشتی آزاد قهرمانی اروپا، طی روزهای گذشته در بخارست برگزار شد و شب گذشته به پایان ...

8:57 , 30 بهمن 02

ادامه مطلب