خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های uww | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

۶۰۰ هزار فرانک جایزه برترین های رنکینگ اتحادیه جهانی است، نه برترین های تورنمنت لهستان

اتحادیه جهانی کشتی به برترین های رنکینگ اتحادیه جهانی 600 هزار فرانک سوئیس جایزه می دهد. خانه کشتی- در حالی که چند روز تا آغاز رقابت های زیلکوفسکی و پیتلاسینسکی لهستان ...

8:20 , 13 خرداد 00

ادامه مطلب