خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

چرخه انتخابی کشتی گیران اعزامی به جهانی نروژ مشخص شد

نویسنده:

الهام کمانگری

تاریخ :

31 خرداد 1400


ساعت :

۱۰:۲۲

منبع:

فدراسیون کشتی

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد.


خانه کشتی– با وجود  شیوع بیماری کرونا و به تعویق افتادن مسابقات مختلف بین المللی و تعطیلی باشگاه های کشتی در سراسر کشور، فدراسیون کشتی طبق وعده خود بر پایبندی به برگزارى چرخه انتخابى تیم ملى، تمامی مسابقات داخلی از جمله انتخابی تیم ملی را با حضور تمامی مدعیان برگزار کرده و با وجود مشکلات اقتصادی موجود در خصوص تهیه بلیط، ارز و غیره، تیم های ملی کشتی آزاد بزرگسالان در تورنمنت های مختلف با اعزام بیشترین نفرات از جمله بلغارستان، اوکراین، لهستان، قهرمانی آسیا، مسابقات کسب سهمیه المپیک و …حضور یافته اند و همچنین با برگزارى حداکثرى اردوهاى تیم ملى در شرایط قرنطینه و مشکلات اقتصادى در نهایت ملی پوشان اعزامی به المپیک، از مسیر مسابقات یاد شده انتخاب شدند.

در این میان رقابت های جام تختی در اوج پیک کرونا با حضور تمامی مدعیان داخلی(بجز حاضرین در کورس انتخابی المپیک) به عنوان یکی از مراحل انتخابی مسابقات جهانی نروژ برگزار شد؛ که در این مسیر، از دل رقابت های انتخابی المپیک توکیو، بررسی نتایج ملی پوشان در المپیک، نتایج جام تختی و مسابقات پیش رو (تورنمنت علی اف، یاشاردوغو و مسابقات جوانان جهان)، ۱۰ عضو اعزامی به مسابقات جهانی نروژ به نحوه زیر انتخاب خواهند شد:

۵۷ کیلوگرم؛
با توجه به فاصله زمانی دو ماهه بین بازی های المپیک توکیو و مسابقات جهانی نروژ و توجه به این نکته مهم که “رضااطری” وزن زیادی را درالمپیک باید کم کند و مسائلی همچون عدم فرصت کافی برای ریکاوری و … می تواند مشکل سازباشد، نامبرده دربازی های المپیک به عنوان ملی پوش به میدان رفته و فارغ از هر نتیجه ای که در المپیک کسب کند، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ از میان علیرضا سرلک (نایب قهرمان بزرگسالان آسیا در سال جاری)، امیر قلی زادگان(قهرمان جام تختی) یا ملی پوش مسابقات جوانان جهان در سال ۲۰۲۱ ، به شرح ذیل انتخاب خواهد شد:

۱. در صورتیکه علیرضا سرلک موفق به کسب مدال طلای جام علی اف شود و امیر قلی زادگان به مدال طلای جوانان جهان دست یابد(در صورت ملی پوش شدن قلی زادگان در این رده سنی در پیکارهای  جوانان جهان)، میان سرلک و قلی زادگان مسابقه درون اردویی بصورت “دو از سه” جهت شناسایی عضو تیم ملی در مسابقات جهانی نروژ، برگزار خواهد شد.
۲. در صورتیکه سرلک به مدال طلای جام علی اف دست یابد و قلی زادگان موفق به کسب مدال طلای جوانان جهان نشود، سرلک ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

۳. در صورتی که سرلک موفق به کسب مدالی غیر از طلا در جام علی اف شود و قلی زادگان مدال طلای جوانان جهان را بدست آورد، مسابقه درون اردویی میان نامبردگان برگزار خواهد شد.در این مسابقه اگر قلی زادگان مبارزه اول را برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در صورت قبول شکست در مبارزه نخست، هر کشتی گیری که به دو پیروزی از سه مبارزه دست یابد ملی پوش خواهد شد.

۴. در صورتیکه سرلک در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و قلی زادگان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان جهان دست یابد، میان این دو کشتی گیر مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.در این مسابقه اگر سرلک مبارزه اول را برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در صورت قبول شکست مقابل قلی زادگان در مبارزه نخست، هر کشتی گیری که به دو پیروزی از سه مبارزه دست یابد ملی پوش خواهد شد.
۵. در صورتیکه سرلک به مدالی غیر از طلا در جام علی اف دست یابد و قلی زادگان موفق به کسب مدال در مسابقات جوانان جهان نشود، سرلک ملی پوش خواهد شد.

۶. در صورتیکه سرلک از جام علی اف حذف شود و قلی زادگان به مدال جوانان جهان(طلا،نقره یا برنز) دست یابد، قلی زادگان ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.
۷. در صورت حذف سرلک از جام علی اف و حذف قلی زادگان از مسابقات جوانان جهان، مسابقه درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.
۸.. در صورتیکه کشتی گیری بجز قلی زادگان در رقابت های جوانان جهان به میدان برود، این کشتی گیر(ملی پوش جوانان) از تمامی امتیازاتی که در بندهای فوق به قلی زادگان در خصوص کسب نتیجه در مسابقات قهرمانی جوانان جهان داده شده، برخوردار خواهد بود.
۹. در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ و با ۳ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

۶۱ کیلوگرم؛
با توجه به درخشش رحمان عموزاد در مسابقات جام جهانی بزرگسالان در وزن ۵۷ کیلوگرم و قهرمانی در جام تختی در وزن ۶۱ کیلوگرم در حضور تمامی مدعیان، پس از  بررسی کارنامه این کشتی گیر در مسابقات قهرمانی جوانان جهان(در صورت ملی پوش شدن در رده سنی جوانان) ملی پوش این وزن در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان معرفی خواهد شد.

۶۵ کیلوگرم؛
آقای “مرتضی قیاسی” در صورت کسب مدال المپیک، در مسابقات جهانی نروژ نیز به میدان خواهد رفت.
در غیر اینصورت برای تعیین ملی پوش مسابقات جهانی نروژ، ارزیابی عملکرد  ابولفضل حاجی پور(قهرمان جام تختی) در جام علی اف به همراه ارزیابی عملکرد ملی پوش رده سنی جوانان در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان به شکل ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
در صورتیکه ابوالفضل حاجی پور(قهرمان جام تختی) موفق به کسب مدال طلای جام علی اف شود، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود.

۲. در صورتیکه حاجی پور موفق به کسب مدالی غیر از طلای جام علی اف شود و ملی پوش رده جوانان مدال طلای جوانان جهان را بدست آورد، مسابقه درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.

۳. در صورتیکه حاجی پور در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و ملی پوش جوانان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان جهان دست یابد، حاجی پور ملی پوش خواهد بود؛ زیرا در جام تختی و در حضور تمامی مدعیان به مدال طلا دست یافته است.

۴. در صورت حذف حاجی پور از جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از مسابقات جوانان جهان، میان این دو کشتی گیر مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.
۵. در صورت حذف حاجی پور از مسابقات جام علی اف و مدال آوری ملی پوش جوانان در رقابت های جوانان جهان، ملی پوش جوانان صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

۶. در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ، بصورت “دو از سه” و با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

۷۰ کیلوگرم؛
نفرات اول و دوم “حقیقی” جام تختی  “محمد مهدی یگانه جعفری” و “امیر حسین مقصودی” طی رقابت در جام علی اف ملی پوش این وزن در رقابت های جهانی نروژ را مشخص خواهند کرد که کسب مدال طلای جام علی اف، بطور قطعی حکم به ملی پوش شدن یکی از نفرات یاد شده خواهد داد؛ در غیر اینصورت بررسی عملکرد ملی پوش اعزامی به مسابقات جوانان جهان نیز جهت شناسایی ملی پوش وزن ۷۰ کیلوگرم در رقابت های جهانی نروژ، به شرح ذیل مد نظر قرار خواهد گرفت:

۱. از میان محمد مهدی یگانه جعفری و امیر حسین مقصودی، هر کدام به مدال طلای جام علی اف دست یابد، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود.
۲. در صورتیکه یکی از نامبردگان موفق به کسب پیروزی در مبارزه رو در رو در جام علی اف شود، بازنده از کورس انتخابی مسابقات جهانی حذف خواهد شد.
۳. در صورتیکه یگانه جعفری موفق به کسب مدال نقره جام علی اف شود و مقصودی به مدال برنز دست یابد، مقصودی از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد(به علت قهرمانی یگانه جعفری در جام تختی)
۴. در صورتیکه هر دو کشتی گیر به مدال برنز جام علی اف دست یابند، مقصودی از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد(به علت قهرمانی یگانه جعفری در جام تختی)
۵. در صورتیکه مقصودی به مدال نقره جام علی اف و یگانه جعفری به مدال برنز دست یابد(هر دو نفر به قهرمان وزن خود باخته باشند)، میان این دو کشتی گیر مبارزه رو در رو در جام علی اف برگزار شده و بازنده از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد.
۶. در صورت حذف هر دو کشتی گیر از جام علی اف (بدون مصاف رو در رو)، مقصودی از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد.

۷. در صورتیکه یکی از دو کشتی گیر در جام علی اف به مدال دست یابد و دیگری حذف شود، کشتی گیر حذف شده از جام علی اف، از کورس رقابت های انتخابی نیز حذف خواهد شد.

نکته ۱. بر اساس هفت بند فوق، از میان یگانه جعفری و مقصودی، یک “کشتی گیر منتخب” از جام علی اف انتخاب خواهد شد.

نکته ۲. “کشتی گیر منتخب” در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، در مسابقات جهانی نروژ به میدان خواهد رفت.

نکته ۳. در صورتیکه “کشتی گیر منتخب” موفق به کسب مدالی غیر از طلای جام علی اف شود و ملی پوش رده جوانان مدال طلای جوانان جهان را بدست آورد، مسابقه درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.

نکته ۴.در صورتیکه “کشتی گیر منتخب” در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و ملی پوش جوانان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان جهان دست یابد، “کشتی گیر منتخب” ملی پوش خواهد بود.

نکته ۵. در صورت حذف “کشتی گیر منتخب” از جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از مسابقات جوانان جهان، میان این دو کشتی گیر مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.

نکته ۶. در صورت حذف “کشتی گیر منتخب” از مسابقات جام علی اف و مدال آوری ملی پوش جوانان در رقابت های جوانان جهان، ملی پوش جوانان صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

نکته ۷: در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، بصورت “دو از سه” و با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

۷۴ کیلوگرم؛
آقای مصطفی حسین خانی در صورت کسب مدال در بازی های المپیک توکیو، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ محسوب خواهد شد.در غیر اینصورت میان محمد صادق فیروزپور (قهرمان تورنمنت اوکراین و قهرمان جام تختی) و یونس امامی (قهرمان مسابقات کسب سهمیه در آسیا) مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.
خاطرنشان می سازد با توجه به میسر نبودن محک زدن همزمان فیروزپور و امامی در یک تورنمنت مشترک بین المللی و با احتساب این موضوع که امامی با وجود قهرمانی در مسابقات کسب سهمیه المپیک، در تورنمنت لهستان حذف شده است، فیروزپور به واسطه دو مدال طلای جام های اوکراین و تختی، از حق حضور در مسابقه درون اردویی برخوردار شده و کارنامه این کشتی گیر در جام علی اف تاثیری در لغو مسابقه درون اردویی نخواهد داشت.

نکته یک: مسابقه انتخابی درون اردویی میان فیروزپور و امامی در مورخه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

نکته دو: در صورت کسب مدال طلای فیروز پور در جام علی اف، فیروزپور اگر دیدار انتخابی مقابل امامی را با پیروزی پشت سر بگذارد، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود و در صورت قبول شکست، مبارزه تکرار شده و هر کشتی گیری که برنده دو مبارزه از سه مبارزه شود، ملی پوش خواهد شد.

نکته سه: در صورت کسب مدال های نقره یا برنز جام علی اف توسط فیروزپور، مبارزه درون اردویی میان این کشتی گیر و امامی بصورت دو از سه برگذار خواهد شد.

نکته چهار: در صورت حذف فیروز پور از جام علی اف، امامی با کسب پیروزی در مسابقه درون اردویی ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود؛ اما در صورت شکست امامی، مسابقه تکرار شده و هر کشتی گیری که به کسب دو پیروزی از سه مسابقه دست یابد، ملی پوش خواهد شد.

۷۹ کیلوگرم؛
در این وزن از میان نفرات اول و دوم “حقیقی” جام تختی آقایان بهمن تیموری و حمیدرضا زرین پیکر راهی مسابقات جام علی اف خواهند شد که عملکرد نفرات یاد شده به همراه ملی پوش رده جوانان، به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱. از میان بهمن تیموری و حمیدرضا زرین پیکر، هر کدام به مدال طلای جام علی اف دست یابد، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود.
۲.در صورتیکه یکی از نامبردگان موفق به کسب پیروزی در مبارزه رو در رو جام علی اف شود، بازنده از کورس انتخابی مسابقات جهانی حذف خواهد شد.
۳.در صورتیکه تیموری موفق به کسب مدال نقره جام علی اف شود و زرین پیکر به مدال برنز دست یابد، زرین پیکر از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد(به علت قهرمانی تیموری در جام تختی)
۴. در صورتیکه هر دو کشتی گیر به مدال برنز جام علی اف دست یابند، زرین پیکر از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد(به علت قهرمانی تیموری در جام تختی)
۵. در صورتی که زرین پیکر به مدال نقره جام علی اف و تیموری به مدال برنز دست یابد (هر دو نفر به قهرمان وزن خود باخته باشند)، میان این دو کشتی گیر، در جام علی اف مبارزه رو در رو برگزار شده و بازنده از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد.
۶. در صورت حذف هر دو کشتی گیر در جام علی اف (بدون رو در رویی با یکدیگر)، زرین پیکر از کورس انتخابی جهانی حذف خواهد شد.
۷. در صورتیکه یکی از دو کشتی گیر به مدال جام علی اف دست یابد و دیگری حذف شود، کشتی گیر حذف شده از جام علی اف، از کورس رقابت های انتخابی نیز حذف خواهد شد.

نکته ۱. بر اساس هفت بند فوق، از میان تیموری و زرین پیکر، یک “کشتی گیر منتخب” از جام علی اف انتخاب خواهد شد.

نکته ۲. “کشتی گیر منتخب” در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

نکته ۳. در صورتیکه “کشتی گیر منتخب” به مدالی غیر از طلا دست یابد و ملی پوش جوانان صاحب مدال طلای جوانان جهان شود، مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت “دو از سه” برگزار خواهد شد.

نکته ۴.در صورتیکه “کشتی گیر منتخب” به مدالی غیر از طلا در جام علی اف دست یابد و ملی پوش جوانان موفق به کسب مدال طلای جوانان جهان نشود، “کشتی گیر منتخب” ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

نکته ۵. در صورتیکه “کشتی گیر منتخب ” از جام علی اف حذف شده باشد و ملی پوش جوانان به هر رنگی از مدال جوانان جهان دست یافته باشد، مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.در این مبارزه اگر ملی پوش جوانان اولین مبارزه درون اردویی را برنده شود، دوبنده تیم ملی بزرگسالان را بدست خواهد آورد؛ اما اگر نخستین مبارزه با پیروزی “کشتی گیر منتخب” به پایان رسید، هر کشتی گیری که صاحب دو پیروزی از سه مسابقه شود، ملی پوش خواهد بود.

نکته ۶. در صورت حذف “کشتی گیر منتخب” در جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از رقابت های جوانان جهان، “کشتی گیر منتخب” صاحب دوبنده تیم ملی بزرگسالان خواهد شد.

نکته ۶ . رقابت درون اردویی در تاریخ ۱۲ شهریور، با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

۸۶ کیلوگرم؛
در صورت کسب مدال توسط حسن یزدانی در رقابت های المپیک توکیو، نامبرده در رقابت های جهانی نروژ ملی پوش وزن ۸۶ کیلوگرم خواهد بود.در غیر اینصورت، یزدانی بواسطه کارنامه درخشان در مسابقات داخلی و خارجی یک سال اخیر، کماکان از شانس حضور در مسابقات جهانی برخوردار بوده و هادی وفایی پور به عنوان قهرمان جام تختی، در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، در مسابقه ای درون اردویی به مصاف یزدانی خواهد رفت.

نکته یک: مسابقه درون اردویی (در صورت حذف یزدانی از المپیک و قهرمانی وفایی پور در جام علی اف) در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ و با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
نکته ٢: در صورت پیروزى یزدانی مقابل وفایی پور، این کشتی گیر صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی خواهد شد؛ اما در صورت غلبه وفایی پور بر یزدانی، مبارزه تکرار شده و کشتی گیری که صاحب دو پیروزی از سه مبارزه شود، ملی پوش خواهد شد.

نکته ۳: در صورت مواجهه حسن یزدانی با مشکلات قریب الوقوع از جمله مصدومیت و … کامران قاسم پور جایگزین ایشان شده و وفایی پور در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، بر اساس توضیحات نکته فوق الذکر(نکته دو) با قاسم پور مصاف خواهد کرد و بالطبع در صورت عدم کسب مدال طلا توسط وفایی پور در جام علی اف، کامران قاسم پور عضو تیم ملی در مسابقات جهانی نروژ خواهد بود.

 

۹۲ کیلوگرم؛

در وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات درون اردویی حکم به انتخاب ملی پوش رقابت های جهانی خواهد داد.
کامران قاسم پور در صورت عدم امکان جهت حضور در مسابقات وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت های جهانی، یکی از حاضرین در رقابت های انتخابی درون اردویی در وزن ۹۲ کیلوگرم خواهد بود.
دومین مدعی،آقای علیرضا کریمی است که با توجه به سابقه درخشش در وزن ۹۲ کیلوگرم و از دست دادن مسابقات چند ماه اخیر به دلیل آسیب دیدگی و همچنین درخشش در جام زیلکوفسکی در وزنی بالاتر، جواز حضور در مسابقات درون اردویی وزن ۹۲ کیلوگرم را در دست دارد.
سومین مجوز حضور در مسابقات درون اردویی وزن ۹۲ کیلوگرم نصیب قهرمان جام علی اف خواهد شد.آقایان ارشک محبی و محمد جواد ابراهیمی در صورت کسب “مدال طلای” جام علی اف قادر به حضور در مسابقات درون اردویی جهت حضور در پیکارهای جهانی نروژ خواهند بود؛ در غیر اینصورت مسابقه یاد شده میان کامران قاسم پور و علیرضا کریمی برگزار خواهد شد.

نکته یک: با توجه به اینکه مدعیان یاد شده مشکلی جهت کاهش وزن ندارند، رقابت درون اردویی سر وزن قانونی و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

نکته ۲: در صورت عدم کسب مدال طلای جام علی اف توسط محبی و ابراهیمی، قاسم پور و کریمی بصورت دو از سه به مصاف خواهند رفت تا تکلیف ملی پوش اعزامی به مسابقات جهانی نروژ مشخص شود.

نکته ۳: در صورت کسب مدال طلا توسط محبی و ابراهیمی در جام علی اف، ابتدا دارنده مدال طلای جام علی اف به مصاف علیرضا کریمی خواهد رفت و سپس برنده این دیدار، بصورت دو از سه با کامران قاسم پور مصاف خواهد کرد. کسب عنوان نخست انتخابی تیم ملی و قهرمانی در مسابقات آسیایی ۲۰۲۱، علت استراحت قاسم پور در دور نخست خواهد بود.

نکته ۴: در صورت حضور قاسم پور در پروسه انتخابی وزن ۸۶ کیلوگرم، برنده مدال طلای جام علی اف با علیرضا کریمی بصورت دو از سه مصاف خواهد کرد و در صورتیکه محبی و ابراهیمی موفق به کسب مدال طلای جام علی اف نشده باشند، کریمی ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود.

۹۷ کیلوگرم؛

در صورت کسب مدال المپیک توسط محمد حسین محمدیان، نامبرده ملی پوش مسابقات جهانی نروژ محسوب خواهد شد.در غیر اینصورت  علی شعبانی با کارنامه ای که شامل کسب مدال طلای رقابت های انتخابی تیم ملی در حضور تمامی مدعیان، کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا و کسب مدال نقره جام زیلکوفسکی با قبول خفیف ترین شکست ممکن  و همچنین سابقه کسب پیروزی مقابل ملی پوش المپیکی(محمد حسین محمدیان) در مسابقات انتخابی می باشد، مدعی اصلی حضور در مسابقات جهانی نروژ است.
با این وجود، با توجه به اینکه رقابت های جام تختی به عنوان یکی از مراحل انتخابی رقابت های جهانی نروژ بشمار رفته، در صورتیکه مجتبی گلیج (که در غیاب مدعیانی چون محمدیان، شعبانی و کریمی) قهرمان جام تختی شده، در ادامه موفق به کسب مدال در جام علی اف شود، ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم با برگزاری رقابت انتخابی درون اردویی میان شعبانی و گلیج، بصورت مسابقه “دو از سه” برگزار خواهد شد و در صورت عدم کسب مدال جام علی اف توسط گلیج، شعبانی ملی پوش مسابقات جهانی بشمار خواهد رفت.

نکته یک: شایان ذکر است که علیرضا کریمی قهرمان شایسه کشتی آزاد ایران و جهان، به علت غیبت ناخواسته در تمامی مسابقات داخلی وزن ۹۷ کیلوگرم، شانس حضور در مسابقه درون اردویی در وزن یاد شده را نداشته و با توجه به اینکه آخرین مدال آور کشتی آزاد کشورمان در وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت های جهانی بشمار می رود، می تواند شانس ملی پوش شدن خود را

در وزن ۹۲ کیلوگرم بیازماید.

نکته ۲: در اوزان ۷۴ کیلوگرم و ۹۷ کیلوگرم  محمد صادق فیروزپور و مجتبی گلیج شرایط یکسانی داشته و این دو کشتی گیر ، هم قهرمان جام تختی شده و هم در تورنمنت های اوکراین و بلغارستان به مدال طلا دست یافته اند؛ اما شیوه انتخاب در این دو وزن متفاوت است؛ چرا که رقبای نامبردگان شرایطی متفاوت دارند و کارنامه علی شعبانی (چه در مسابقات داخلی و در حضور گلیج، چه در مسابقات خارجی و همچنین سرشناس بودن بازندگان داخلی و خارجی این کشتی گیر) به مراتب با کارنامه یونس امامی متفاوت است.

نکته ۳: مبارزه درون اردویی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با ۳ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

١٢۵ کیلوگرم؛
در صورت مدال آوری امیر حسین زارع در بازی های المپیک توکیو، نامبرده در رقابت های جهانی نروژ نیز ملی پوش خواهد بود؛ در غیر اینصورت، اگر عباس فروتن موفق به کسب مدال طلا در رقابت های جام علی اف شود، میان زارع و فروتن  مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.
اما در صورت عدم کسب مدال طلای جام علی اف توسط فروتن، زارع ملی پوش مسابقات جهانی خواهد بود.

نکته یک: مسابقه درون اردویی  در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ بصورت “دو از سه” و سر وزن قانونی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به نزدیکی زمان میان پایان بازی های المپیک توکیو و رقابت های جهانی نروژ، چنانچه مدال داران بازی های المپیک توکیو تشخیص دهند که از شرایط جسمی و روحی مناسب جهت حضور در مسابقات جهانی نروژ برخوردار نیستند،  در این باره بررسی های لازم توسط کادر فنی و رئیس فدراسیون انجام خواهد شد و در صورتیکه با غیبت آنها در پیکارهای جهانی موافقت شود، انتخاب ملی پوش وزن یاد شده، با پیش فرض “ناکامی ملی پوش المپیکی در کسب مدال” و طبق نکاتی که در این متن، ذیل هر وزن نوشته شده، انجام خواهد شد.

-در ضمن میزان ارفاق وزنی که برای اوزان مختلف در نظر گرفته شده است، بر اساس بررسی وزن طبیعی مدعیان و رعایت نکات علمی در خصوص نیاز به ریکاوری و … با توجه به فواصل زمانی که میان مسابقات جام علی اف، المپیک و جوانان جهان با مسابقات بزرگسالان جهان وجود دارد، در نظر گرفته شده است.

نکته مهم: هرگونه بی اخلاقی، بی انضباطی، بی نظمی، ترک اردو، حاضر نشدن از تمرینات باعث حذف کشتی گیران از چرخه ی انتخابی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *