خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

تغییر در چرخه انتخابی اوزان ۶۵، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم

نویسنده:

مجتبی شورمیج

تاریخ :

3 تیر 1400


ساعت :

۰:۲۵

منبع:

فدراسیون کشتی

به دلیل اعزام کشتی گیران اوزان ۶۵، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم به جام یاشاردوغو ترکیه، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد شیوه ارزیابی این اوزان در چرخه ی انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ را اعلام کرد.


خانه کشتی– به علت جا ماندن عده ای از کشتی گیران اعزامی به مسابقات جام علی اف به دلیل مشکلات خروجی، تمهیدات لازم جهت اعزام این نفرات به جام یاشاردوغو فراهم شد و با توجه به برهم خوردن فرمول انتخابی در جام علی اف در اوزان مذکور ( ۶۵ ، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم)، شیوه ارزیابی عملکرد مدعیان این اوزان در جام یاشاردوغو به قرار ذیل اعلام می شود:

۶۵ کیلوگرم؛

آقای “مرتضی قیاسی” در صورت کسب مدال المپیک، در مسابقات جهانی نروژ نیز به میدان خواهد رفت. در غیر اینصورت:

۱. از میان آقایان ابوالفضل حاجی پور، حسن عبادی و کیان محمودجانلو هر کشتی گیری که به مدال طلای جام یاشاردوغو دست یابد ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.
۲. در صورتیکه یک کشتی گیر از جمع سه نفر یاد شده حذف شود و دو کشتی گیر به مدال برنز مشترک دست یابند، میان این دو کشتی گیر بعد از مراسم توزیع مدال مبارزه ای بصورت “تک کشتی” برگزار می شود و برنده ملی پوش می شود.

۳. در صورتیکه یک کشتی گیر از جمع سه نفر یاد شده حذف شود و دو کشتی گیر به مدال های نقره و برنز دست یابند:
۳ الف. اگر هر دو کشتی گیر در جدول هم گروه بوده باشند، برنده مدال نقره بخاطر شکست دادن دارنده مدال برنز ملی پوش می شود.
۳ ب. اگر برنده مدال های نقره و برنز در دو قسمت متفاوت جدول بوده باشند، میان این دو کشتی گیر بعد از مراسم توزیع مدال مبارزه ای بصورت “تک کشتی” برگزار می شود و برنده ملی پوش می شود.
۴. در صورتیکه دو کشتی گیر حذف شوند و سومین کشتی گیر به مدال نقره یا برنز دست یابد، ملی پوش می شود.
۵. در صورتیکه هر سه کشتی گیر به مدال دست یابند(یک نفر نایب قهرمان شود و دو کشتی گیر دیگر به مدال برنز مشترک دست یابند)، کشتی گیری که با شکست مقابل نایب قهرمان ایرانی وزن خود برنز گرفته از چرخه حذف می شود و بعد از مراسم توزیع مدال میان برنده مدال نقره و کشتی گیری که در سوی دیگر جدول به مدال برنز رسیده “تک کشتی” برگزار می شود و برنده صاحب دوبنده تیم ملی می شود.
۶. در صورت حذف هر سه کشتی گیر از جدول مسابقات:
۶ الف. اگر کشتی گیری با شکست مقابل حریف ایرانی خود از جدول حذف شده باشد، از چرخه انتخابی هم حذف شده و میان دو کشتی گیر دیگر در خلال برگزاری مسابقات جام یاشاردوغو “تک کشتی” برگزار می شود و برنده به دوبنده تیم ملی دست می یابد.
۶ ب. اگر کشتی گیری در جدول اولین حریف ایرانی خود را شکست دهد و به دومین حریف ایرانی خود ببازد و در ادامه هر سه نفر حذف شوند، کشتی گیری که برنده دیدار میان دو حریف ایرانی را شکست داده، ملی پوش خواهد شد. به عنوان مثال اگر حاجی پور در دور نخست عبادی را شکست دهد و در دورهای بعدی با محمود جانلو مصاف کند و در نهایت هر سه حذف شوند، برنده میان محمود حانلو و حاجی پور ملی پوش خواهد شد.
۶ ج: در صورت حذف هر سه کشتی گیر بدون رو در رویی با یکدیگر، در خلال برگزاری مسابقات جام یاشاردوغو ابتدا محمود جانلو با عبادی مصاف می کند که برنده ملی پوش جوانان در مسابقات جهانی خواهد شد.در ادامه برنده دیدارِ میان عبادی و محمودجانلو، با حاجی پور مصاف می کند تا ملی پوش مسابقات جهانی نروژ مشخص شود.علت معافیت حاجی پور از حضور در مسابقه نخست، مدال طلایی است که در جام تختی کسب کرده است.

۷۹ کیلوگرم:

۱. از میان آقایان بهمن تیموری، حمیدرضا زرین پیکر و محمد نخودی هر کشتی گیری که به مدال طلای جام یاشاردوغو دست یابد ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد شد.

۲. در صورتیکه یک کشتی گیر از جمع سه نفر یاد شده حذف شود و دو کشتی گیر به مدال برنز مشترک دست یابند، میان این دو کشتی گیر بعد از مراسم توزیع مدال مبارزه ای بصورت “تک کشتی” برگزار می شود و برنده ملی پوش می شود.

۳. در صورتیکه یک کشتی گیر از جمع سه نفر یاد شده حذف شود و دو کشتی گیر به مدال های نقره و برنز دست یابند:
۳ الف. اگر هر دو کشتی گیر در جدول هم گروه بوده باشند، برنده مدال نقره بخاطر شکست دادن دارنده مدال برنز ملی پوش می شود.
۳ ب. اگر برنده مدال های نقره و برنز در دو قسمت متفاوت جدول بوده باشند، میان این دو کشتی گیر بعد از مراسم توزیع مدال مبارزه ای بصورت “تک کشتی” برگزار می شود و برنده ملی پوش می شود.
۴. در صورتیکه دو کشتی گیر حذف شوند و سومین کشتی گیر به مدال نقره یا برنز دست یابد، ملی پوش می شود.
۵. در صورتیکه هر سه کشتی گیر به مدال دست یابند(یک نفر نایب قهرمان شود و دو کشتی گیر دیگر به مدال برنز مشترک دست یابند) ، کشتی گیری که با شکست مقابل نایب قهرمان ایرانی وزن خود برنز گرفته از چرخه حذف می شود و بعد از مراسم توزیع مدال میان برنده مدال نقره و کشتی گیری که در سوی دیگر جدول به مدال برنز رسیده “تک کشتی” برگزار می شود و برنده صاحب دوبنده تیم ملی می شود.
۶. در صورت حذف هر سه کشتی گیر از جدول مسابقات:
۶ الف. اگر کشتی گیری با شکست مقابل حریف ایرانی خود از جدول حذف شده باشد، از چرخه انتخابی هم حذف شده و میان دو کشتی گیر دیگر در خلال برگزاری مسابقات جام یاشاردوغو “تک کشتی” برگزار می شود و برنده به دوبنده تیم ملی دست می یابد.
۶ ب. اگر کشتی گیری در جدول اولین حریف ایرانی خود را شکست دهد و به دومین حریف ایرانی خود ببازد و در ادامه هر سه نفر حذف شوند، کشتی گیری که برنده دیدار میان دو حریف ایرانی را شکست داده، ملی پوش خواهد شد. (دقیقا عین بند ۶ ب در وزن ۶۵ کیلوگرم)
۶ ج: در صورت حذف هر سه کشتی گیر بدون رو در رویی با یکدیگر، در خلال برگزاری مسابقات جام یاشاردوغو ابتدا نخودی با زرین پیکر مصاف می کند و برنده این دیدار، به مصاف تیموری می رود تا ملی پوش مسابقات جهانی نروژ مشخص شود.علت معافیت تیموری از حضور در مسابقه نخست، مدال طلایی است که در جام تختی کسب کرده است.

۱۲۵ کیوگرم:
در صورتیکه عباس فروتن به مدال طلای جام یاشاردوغو دست یابد و امیر حسین زارع از بازی های المپیک حذف شود، میان این دو کشتی گیر در تاریخ ۱۲ شهریور و سر وزن قانونی، بصورت “دو از سه” مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *