خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

نتایج کامل انتخابی تیم ملی؛ شگفتی سازی شعبانی و طاهری

انتخابی ، کشتی
نویسنده:

مجتبی شورمیج

تاریخ :

15 آبان 1399


ساعت :

۲۳:۱۵

منبع:

اختصاصی خانه کشتی

مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. 


خانه کشتیرقابت های انتخابی درون اردویی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان امروز (پنج شنبه) در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بدون حضور تماشاگران برگزار شد..

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

مسابقات صبح:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، برنده ۴ – رحمان عموزاد ۴
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۵ – نادر حاج آقانیا ۳
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان، برنده ۹ – اشکان سعادتی فر صفر
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ، برنده ۵ عرفان الهی ۱
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی، برنده ۴ – مهدی علیاری ۱
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۵ – حسین شهبازی ۲
۹۲ کیلوگرم: حسین جلالی نژاد، برنده ۷- محمدحسین میرباغبان ۴
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز ، برنده ۶ – سجاد عباس پور ۲
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۷ – مجتبی گلیج ۳
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی، برنده ۸ رضا مردی صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۵ – دانیال شریعتی نیا صفر
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی، برنده ۳ محمدجواد رضایی ۱
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری، برنده ۹- پرویز هادی ۴
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی، برنده ۳- جمال اسماعیلی صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۴-  یداله محبی ۱

مسابقات بعد از ظهر:
۵۷ کیلوگرم: رحمان عموزاد، برنده – نادر حاج آقانیا (حاضر نشد)
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، برنده ۲ – علیرضا سرلک ۱
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۷ – محمدحسین میرباغبان ۶
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۴ – حسین شهبازی صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۲- مجتبی گلیج ۱
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۶ – دانیال شریعتی نیا ۲
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری، برنده – یداله محبی (به دلیل مصدومیت حاضر نشد)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۴- پرویز هادی صفر
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی، برنده ۹ – پویا ناصرپور ۵
۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۲- بهنام احسان پور ۱
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری، برنده ۲- رامین طاهری ۱
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۱- احمد بذری صفر
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۶ – حسین جلالی نژاد صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی، برنده ۵- مهدی بالی ۱
۷۰ کیلوگرم: یونس امامی، برنده ۵- امیرحسین حسینی ۲
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۱۰ – رحمان عموزاد ۸
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد، برنده ۱- علی ارسلان ۱
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۶ – ارشک محبی ۲
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۸- محمدحسین محمدیان ۴
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی، برنده ۴ – پژمان پشتام ۲
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری، برنده ۲- امیرحسین زارع صفر
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، برنده ۳- علی اکبر یوسفی ۱
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۳ – حسین جلالی نژاد صفر
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۴- محمدحسین محمدیان صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۳- امین طاهری ۱
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری، برنده ۴- امیرحسین زارع ۳

 

با اعلام کادر فنی در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی میان علی شعبانی – محمدحسین محمدیان و امین طاهری – امیرحسین زارع ۲ پیروزی از ۳ مسابقه خواهد بود.

 

پویا دادمرز با شکست عباس پور نفر نخست وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی شد.
میثم دلخانی با پیروزی مقابل رضا مردی بعنوان فرد نخست وزن ۶۳  کیلوگرم کشتی فرنگی شناخته شد.
حسین اسدی با پیروزی مقابل محمدجواد رضایی فرد نخست وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی شد.
محمد ناقوسی پس از غلبه بر جمال اسماعیلی بعنوان فرد نخست وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی شناخته شد.
رضا اطری با دو پیروزی در وزن ۵۷ کیلوگرم آزاد بعنوان نفر اول این وزن شناخته شد.
علیرضا نجاتی با برتری مقابل پویا ناصرپور نفر برتر وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی شد.
مجید داستان با پیروزی مقابل بهنام احسان پور نفر برتر وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد شد.
حسین نوری با شکست رامین طاهری نفر برتر وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی شد.
حسن یزدانی با شکست احمد بذری نفر نخست وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد شد.
محمدهادی ساروی با شکست مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی نفر برتر این وزن شد.
یونس امامی مقابل امیرحسین حسینی به برتری دست یافت و فرد نخست وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد شد.
در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی امین کاویانی نژاد با پیروزی مقابل علی ارسلان بعنوان فرد نخست شناخته شد.
در وزن ۹۲ کیلوگرم  کشتی آزاد کامران قاسم پور با ۳ پیروزی بعنوان فرد نخست شناخته شد.
محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از سد پژمان پشتام گذشت و بعنوان نفر اول این وزن شناخته شد.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی امیر قاسمی منجزی با گذر از علی اکبر یوسفی بعنوان فرد نخست شناخته شد.
علی شعبانی با دو پیروزی مقابل محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد نفر نخست این وزن شد.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد امین طاهری با ۲ پیروزی مقابل امیرحسین زارع بعنوان فرد نخست معرفی شد.

 

 

نتایج کامل رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در اوزان دهگانه به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: ۱- رضا اطری (مازندران) ۲- علیرضا سرلک (لرستان) ۳- رحمان عموزاد (مازندران) ۴- نادر حاج آقانیا (کرمان)
۶۱ کیلوگرم: ۱- مجید داستان ۲- بهنام احسان پور
۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- مرتضی قیاسی (لرستان) ۳- میثم نصیری (زنجان) ۴- امیرحسین مقصودی (تهران) ۵- شایان حمزه (مازندران) ۶- پیمان بیابانی (تهران)
۷۰ کیلوگرم: ۱- یونس امامی (تهران) ۲- امیرحسین حسینی (تهران) ۳- عرفان الهی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: ۱- مصطفی حسین خانی (تهران) ۲- جمال عبادی (خوزستان) ۳- مسعود کمروند (همدان) ۴- محمدصادق فیروزپور (مازندران) ۵- سعید داداش پور (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- حمید زرین پیکر (تهران) پیمان یاراحمدی (لرستان) ۴- بهمن تیموری (کرمانشاه)
۸۶ کیلوگرم: ۱- حسن یزدانی (مازندران) ۲- احمد بذری (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: ۱- کامران قاسم پور (مازندران) ۲- ارشک محبی (کرمانشاه) ۳- حسین جلالی نژاد لرستان) ۴- محمدحسین میرباغبان (تهران) ۵- حسین شهبازی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: ۱- علی شعبانی (مازندران) ۲- محمدحسین محمدیان (مازندران) ۳- مجتبی گلیج (مازندران) ۴- دانیال شریعتی نیا (همدان)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امین طاهری (تهران) ۲- امیرحسین زارع (مازندران) ۳- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) ۴- یداله محبی (کرمانشاه)

کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: ۱- پویا دادمرز (خوزستان) ۲- سجاد عباس پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم:۱- علیرضا نجاتی (قم) ۲- پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا مردی (قم)
۶۷ کیلوگرم: ۱- حسین اسدی (خوزستان) ۲- محودجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: ۱- امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۲- علی ارسلان (مازندران) ۳- اشکان سعادتی فر (تهران)
۷۷ کیلوگرم: ۱- محمدعلی گرایی (فارس) ۲- پژمان پشتام (تهران)
۸۲ کیلوگرم: ۱- محمد ناقوسی (خوزستان) ۲- جمال اسماعیلی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: ۱- حسین نوری (البرز) ۲- رامین طاهری (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (مازندران) ۲- مهدی بالی (مازندران) ۳- مهدی علیاری (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امیر قاسمی منجزی (خوزستان) ۲- علی اکبر یوسفی (مازندران)

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در شهر بلگراد صربستان برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *