خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

نفرات برتر انتخابی تیم ملی کشتی آزاد امیدها مشخص شدند

نویسنده:

خانه کشتی

تاریخ :

2 مهر 1400


ساعت :

۱۵:۴۹

منبع:

فدراسیون کشتی

نفرات برتر مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد امیدها برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شدند. 


خانه کشتی– رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال امروز جمعه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در پایان این رقابت ها احمد محمدنژاد جوان در وزن ۵۷ کیلوگرم، مجید داستان در وزن ۶۱ کلیوگرم، پیمان نعمتی در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی اکبر فضلی در وزن ۷۰ کیلوگرم، حسین ابوذری در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگرم، سجاد غلامی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و مهدی هاشمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم بعنوان فرد نخست شناخته شدند.

لازم به ذکر است در اوزانی که تعداد نفرات از ۴ نفر بیشتر است مسابقات به صورت تک حذفی و در اوزان ۳ نفره به صورت دوره ای برگزار شد.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ۲- امیر پرسته (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- مجید داستان (تهران) ۲- داریوش ولی زاده (همدان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- پیمان نعمتی (مازندران) ۲- مهدی شیرازی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- علی اکبر فضلی (مازندران) ۲- حسین محمدآقایی (البرز)

۷۴ کیلوگرم: ۱- حسین ابوذری (مازندران) ۲- علی خدایاری (تهران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی)

۸۶ کیلوگرم: ۱- سجاد غلامی (البرز) ۲- علی منصوری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: ۱- محمدمبین عظیمی (کردستان) ۲- حسین جلالی نژاد (لرستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- امیرعلی آذرپیرا (تهران) ۲- علیرضا عبدالهی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- مهدی هاشمی (مازندران) ۲- سالار حبیبی (تهران)

نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:

دور اول:
محمد کابلی (البرز) ۴– احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ۷
امیرحسین شامی (البرز) ۵- علی قلی زادگان (تهران) ۱
امیر پرسته (مازندران) ۶ – پوریا ترکمان (مرکزی) ۴
دور دوم:
امیرحسین شامی (البرز) ۲ – احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ۴
استراحت: امیر پرسته (مازندران)
دور سوم:
امیرحسین شامی (البرز) ۷ – امیر پرسته (مازندران) ۷، برنده
استراحت: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
دور چهارم:
احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ۴ – امیر پرسته (مازندران) ۱

۶۱ کیلوگرم:

دور اول:
مجید داستان (تهران) ۱۰ – محمد امین خسروی (کرمانشاه) صفر
اسماعیل کریمی (مازندران) ۲ – داریوش ولی زاده (همدان) ۱۰ (ضربه فنی)
فینال: مجید داستان (تهران) ۶ – داریوش ولی زاده (همدان) ۲

۶۵ کیلوگرم:

دور اول:
محمد قاسمعلی (مازندران) صفر – مهدی شیرازی (تهران) ۴
استراحت: پیمان نعمتی (مازندران) محمد میراحمدی (لرستان) کیان محمودجانلو (مازندران)
دور دوم:
محمد میراحمدی (لرستان) ۷ – پیمان نعمتی (مازندران) ۹
مهدی شیرازی (تهران) ۶ – کیان محمودجانلو (مازندران) ۴
فینال: پیمان نعمتی (مازندران) ۴ – مهدی شیرازی (تهران) ۲

۷۰ کیلوگرم:

دور اول:
علی اکبر فضلی (مازندران) ۱۲ – محمد بخشی (مازندران) ۲
امیرحسین مقصودی (تهران) ۴ – حسین محمدآقایی (البرز) ۶
فینال: علی اکبر فضلی (مازندران) ۱۳ – حسین محمدآقایی (البرز) ۶

۷۴ کلیوگرم:

دور اول:
امیرحسین متقی (خراسان رضوی) ۱- سجاد چهاردولی (همدان) ۲
استراحت: علی خدایاری (تهران) – محسن کوچ نژاد (قزوین) – حسین ابوذری (مازندران)
دور دوم:
محسن کوچ نژاد (قزوین) ۴– علی خدایاری (تهران) ۶
سجاد چهاردولی (همدان) صفر – حسین ابوذری (مازندران) ۱۰
فینال: علی خدایاری (تهران) ۲ – حسین ابوذری (مازندران) ۳

۷۹ کیلوگرم:

دور اول:
محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی) ۳- علی شکوری (مازندران) ۲
علی سوادکوهی (مازندران) ۱۱ – علیرضا کریمی (البرز) صفر
فینال: محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی) ۱ – علی سوادکوهی (مازندران) ۹

۸۶ کیلوگرم:

دور اول:
سجاد غلامی (البرز) ۱۳ – امیرحسین کاووسی (مازندران) ۲
علی منصوری (مازندران) ۱۵– امیررضا سهیلی (البرز) ۱۱
سیدرضا هاشمی (مازندران) ۱– حمیدرضا علی بخشی (همدان) ۴
دور دوم:
سجاد غلامی (البرز) ۱۰ – علی منصوری (مازندران) صفر
استراحت: حمیدرضا علی بخشی (همدان)
دور سوم:
علی منصوری (مازندران) ۱۲ – حمیدرضا علی بخشی (همدان) ۲
استراحت: سجاد غلامی (البرز)
دور چهارم:
سجاد غلامی (البرز) ۱۱ – حمیدرضا علی بخشی (همدان) صفر

۹۲ کیلوگرم:

دور اول:
حسین جلالی نژاد (لرستان) ۲- مصطفی نجفی (خراسان رضوی) ۱
استراحت: محمدمبین عظیمی (کردستان)
دور دوم:
حسین جلالی نژاد (لرستان) صفر (مصدوم شد) – محمد مبین عظیمی (کردستان) ۶
استراحت: مصطفی نجفی (خراسان رضوی)
دور سوم:
محمدمبین عظیمی (کردستان) ۳ – مصطفی نجفی (خراسان رضوی) ۱
استراحت: حسین جلالی نژاد (لرستان)

۹۷ کیلوگرم:

دور اول:
امیررضا فتاحی (تهران) ۸ – علیرضا رکابی (مازندران) ۲
استراحت: امیرعلی آذرپیرا (تهران) سجاد عزیزی (تهران) علیرضا عبدالهی (تهران)
دور دوم:
سجاد عزیزی (تهران) ۳ – امیرعلی آذرپیرا (تهران) ۴
امیررضا فتاحی (تهران) صفر – علیرضا عبدالهی (تهران) ۵
فینال: امیرعلی آذرپیرا (تهران) ۷ – علیرضا عبدالهی (تهران) ۱

۱۲۵ کیلوگرم:

دور اول:
علیرضا اکبرپور (مازندران) ۲ – عرفان جعفری (مازندران) ۵
سیاوش ملکی فر (تهران) ۲ – سالار حبیبی (تهران) ۴
مصطفی طغانی (خراسان رضوی) صفر – مهدی هاشمی (مازندران) ۸
استراحت: امیر یاری (البرز)
دور دوم:
سالار حبیبی (تهران) ۶ – عرفان جعفری (مازندران) ۲
امیر یاری (البرز) صفر- مهدی هاشمی (مازندران) ۵
فینال: سالار حبیبی (تهران) صفر – مهدی هاشمی (مازندران) ۲

نفرات برتر اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم در صورت برتری در این مسابقات به عضویت تیم ملی زیر ۲۳ سال در رقابت های جهانی صربستان در می آیند.

همچنین نفرات برتر اوزان ۶۵، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز در روز ۱۶ مهرماه به ترتیب به مصاف حسن عبادی، محمدصادق فیروزپور، امیرحسین فیروزپور و عباس فروتن می روند و نفرات برتر به عضویت تیم ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت های جهانی صربستان در می آیند.

رقابت های کشتی زیر ۲۳ سال (امید) قهرمانی جهان روزهای ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *