خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

چرخه انتخابی کشتی آزاد برای حضور در المپیک پاریس اعلام شد

فن کشتی آزاد
نویسنده:

امیررضا احمدی

تاریخ :

23 آبان 1402


ساعت :

۱۶:۱۲

منبع:

فدراسیون کشتی

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد.


خانه کشتی– چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت های رسمی سال ۲۰۲۴ از جمله قهرمانی آسیا، گزینشی المپیک، المپیک پاریس و رقابت های قهرمانی جهان در اوزان غیز المپیکی (در صورت برگزاری) اعلام شد.

متن چرخه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

بسمه تعالی
 
 چرخه ی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات سال ۲۰۲۴
 (رقابت های قهرمانی آسیا، المپیک پاریس، جهانی اوزان غیر المپیکی (در صورت برگزاری) و امیدهای جهان ۲۳ سال)

مقدمه:
فدراسیون کشتی از سال ۲۰۲۰ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته علارغم هیچ گونه اعتراض در این سالها در نحوه انتخابی تیم ملی اقدام  به تدوین چرخه انتخابی تیم ملی نموده است با این امید که  این چرخه ماندگار گردد.
فدراسیون بر موضوع عدالت محوری اعتقاد راسخ دارد اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه  هر فرد به اندازه میزان آورده اش دریافتی متفاوت دارد.

ماده واحد
حضور تمامی کشتی گیران در چرخه انتخابی تیم ملی الزامیست  و عدم حضور کشتی گیر در چرخه  به منزله حذف از چرخه می باشد، چرخه انتخابی حضور در رقابت های داخلی و خارجی می باشد.

ماده یکم :
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بر ۵ موضوع مهم این چرخه به شرح زیر تأکید دارد:

تبصره ۱: تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود.

تبصره ۲: کشتی گیران مدال آور رقابت های جهانی صربستان ۲۰۲۳ و دارندگان مدال طلای بازی های آسیایی هانگژو چین و کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک گردیده اند از مراحل اولیه چرخه معاف بوده و کار خود را طبق شرایطی که برای هر وزن در چرخه  آمده است، پیگیری خواهند کرد.

تبصره ۳: در صورتی که کشتی گیری به دلیل مصدومیت نتواند در چرخه حضور داشته باشد، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی وتایید کادر فنی و موافقت فدراسیون کشتی می تواند به کار خود در چرخه ادامه دهد.

تبصره ۴: اعضای تیم‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان براساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۵: این احتمال وجود دارد که اشتباهات داوری و یا اتفاقات پیش بینی نشده، در حین برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی به وقوع بپیوندد که باعث تغییر نتیجه یک کشتی شود. در این مورد با نظر کمیسیون داوران، کادر فنی و در نهایت فدراسیون کشتی در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد.
    کادر فنی با توجه به سوابق و عملکرد کشتی گیران می تواند بر اساس اتفاقات پیش بینی نشده با تایید و موافقت فدراسیون کشتی تغییراتی را چرخه اعمال نماید.

ماده دوم :
 (مراحل چرخه ی انتخابی)

چرخه ی انتخابی تیم ملی برای حضور در ۳ رقابت پیش رو شامل ۵ مرحله به شرح زیر می باشد.
۱- رقابت های قهرمانی کشور
۲- حضور در تورنمنت بین المللی که توسط کادر فنی تعیین خواهد شد.
۳- رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳
۴-  رقابت های کسب سهمیه المپیک قاره آسیا (قرقیزستان) و کسب سهمیه المپیک در سطح جهان (ترکیه)
۵- مرحله نهایی (اعزام به تورنمنت بین المللی یا رقابت درون اردویی با نظر کادر فنی برای هر وزن)

ماده سوم :
 (مرحله اول)

۱-     مرحله اول انتخابی تیم ملی، رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور در آذرماه سال ۱۴۰۲، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.
۲-     حضور نفرات مدال‌آور مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان و دارندگان مدال طلای بازی های آسیایی هانگژو که قصد تغییر وزن خود را داشته باشند، در این مسابقات الزامی است.

  کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:
–     ملی‌پوشانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ صربستان مدال کسب نکرده‌اند،
–    ملی پوشانی که در بازی های آسیایی هانگژو چین به مدال طلا دست نیافتند،
–    مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۳ آسیا در قزاقستان،
–    مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان( ۲۰۲۳)
–    ملی پوشانی که مقرر بود به رقابت های جهانی زیر ۲۳ سال در آلبانی اعزام شوند

  سهمیه استان‌ها:
هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.
با توجه به این‌که استان‌های مازندران و تهران در رقابت‌های جهانی و بازی های آسیایی نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد خواهند داشت:
– مازندران ۱۶ کشتی‌گیر
– تهران  10 کشتی‌گیر

 خروجی مسابقات قهرمانی کشور:
۱-    نفر اول این مسابقات در صورتی شانس حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را دارد که کلیه مدعیان در این حضور داشته باشند. (کشتی گیر معاف شده در این وزن حضور نداشته باشد)
۲-     نفرات دوم، سوم مشترک و همچنین نفرات پنجم مشترک در چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم در جام‌تختی را به دست خواهند آورد.
۳-     در اوزانی که کشتی گیران از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف شده اند، نفر اول قهرمانی کشور به همراه کشتی گیر معاف شده می باید در یک تورنمنت بین المللی شرکت نموده و با توجه به نتایج کسب شده و نظر کادر فنی، فرد منتخب به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام می شود.
۴-     در اوزانی که سهمیه المپیک کسب نشده، با توجه به فاصله نزدیک رقابت های قهرمانی آسیا با گزینشی المپیک در سطح آسیا و همچنین فاصله نزدیک گزینشی سطح آسیا با گزینشی سطح جهان، کادر فنی با توجه به شرایط مقتضی، از بین نفرات اعزام شده به تورنمنت بین المللی بعنوان اولویت اول و همچنین نفرات دوم و سوم مشترک قهرمانی کشور نفرات اعزامی را مشخص خواهد کرد.

ماده چهارم :
 (مرحله دوم)

۱-    نفرات اول قهرمانی کشور به همراه نفرات معاف شده در آن وزن به یک تورنمنت بین المللی خارجی در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ و قبل از برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.
۲-    کادر فنی با بررسی شرایط فنی و نتایج کسب شده توسط کشتی گیران در این مسابقات بین المللی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا و نفر اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک (در اوزانی که سهمیه کسب نشده است) را مشخص خواهد کرد.
۳-     نتایج کشتی گیران در رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک تأثیر مستقیم بر انتخاب آن ها برای مسابقات قید شده در چرخه را دارد. توضیحات وزن به وزن در این خصوص در ادامه آمده است.

ماده پنجم :
 (مرحله سوم)

۱-    مرحله سوم چرخه انتخابی تیم ملی رقابت‌های قهرمانی آسیا -۱۴۰۳ میباشد.
۲-    کادر فنی بر اساس عملکرد و نتایج کشتی گیران تصمیماتی اتخاذ می نماید.

ماده ششم :
 (مرحله چهارم)

۱-     رقابت های کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا – ۱۴۰۳ و در سطح جهان -۱۴۰۳
۲-      با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب سهمیه، در انتخاب نفرات بعنوان ملی پوش و یا راه یابی به مرحله نهایی تأثیر مستقیم دارد.

ماده هفتم :
 (مرحله پنجم)

۱ – مرحله نهایی انتخابی
کشتی گیرانی که طبق بندهای مفاد چرخه و توضیحات تکمیلی برای اوزان دهگانه به مرحله نهایی راه یافته اند، با نظر کادر فنی به یک تورنمنت اعزام و یا در یک رقابت انتخابی به مصاف هم می روند.

 ماده هشتم :
 (توضیحات پایانی)

۱-     به دلیل این‌که از تمامی ظرفیت‌های کشتی کشور استفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران مستعدی در طول اجرای چرخه‌ی انتخابی تیم ملی از سوی کادر فنی شناسایی شده‌اند با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و توسط کادر فنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی قرار خواهند گرفت.

۲-     این احتمال وجود دارد که با نظر کادر فنی به برخی کشتی‌گیران رده‌سنی جوانان که در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور نمایش درخشانی داشته باشند، مجوز حضور در جام‌تختی داده یا به تورنمنت بین المللی اعزام شوند.

۳-     در صورت برگزاری رقابت های کشتی قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی، نفرات از طریق این چرخه انتخاب خواهند شد.

۴-    کشتی گیران مدال آوری که به دلیل حضور در المپیک در یک وزن بالاتر در چرخه شرکت خواهند کرد، این شانس را خواهند داشت که در صورت عدم انتخاب، و برگزاری مسابقات جهانی در اوزان غیر المپیکی، با نفر برتر وزن خود که در آن مدال کسب کرده اند، رقابت انتخابی داشته باشند.

۵-     با توجه به اینکه حسن یزدانی در تمامی مسابقات صاحب مدال شده و سرمایه ملی محسوب می شود و هم اکنون نیز به دلیل عمل جراحی دوران نقاهت خود را طی می کند، کادر فنی برای این کشتی گیر شرایط ویژه ای را در چرخه درنظر گرفته است

ماده نهم :
 (توضیحات در مورد اوزان دهگانه)

وزن ۵۷ کیلوگرم:
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود.
۱-     با توجه به شرایط وزنی ۵۷ کیلوگرم، و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور ۲ یا ۳ کشتی گیر، کادر فنی موارد زیر را درنظر گرفته است:
–    نفر اول قهرمانی کشور اولین گزینه برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیک خواهد بود.
–    نفر دوم و نفرات سوم مشترک، با توجه به عملکرد فنی و شرایط آمادگی، دومین گزینه برای حضور دررقابت های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیک خواهند بود.
–     در صورتی که کادر فنی به جمع بندی لازم مورد نفرات مدنظر نرسید، کشتی گیران موارد ۱ و ۲ به یک تورنمنت بین المللی اعزام و فرد منتخب برای حضور در مسابقات ذکر شده با توجه به عملکرد فنی و نظر کادر فنی مشخص خواهد شد.
     اگر در این وزن کشتی گیر منتخب بتواند سهمیه المپیک را کسب کند و کشتی گیر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا نیز صاحب مدال طلا نشود، ملی پوش این وزن در المپیک پاریس خواهد بود.
    اگر در این وزن کشتی گیر منتخب بتواند سهمیه المپیک را کسب کند و کشتی گیر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا نیز صاحب مدال طلا شود، با توجه به سطح کیفی این مسابقات کادر فنی می تواند کشتی گیر منتخب جهت اعزام به المپیک را انتخاب یا نسبت به انجام اعزام تورنمنت و انتخابی اقدام نماید.

 وزن ۶۱ کیلوگرم:
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود.
۱-    کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورت برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک ) موارد زیر در نظر گرفته است:
–     قهرمان کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا ملی پوش این وزن خواهد شد.
–    در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریق برگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یک تورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابی با حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهد شد.

وزن ۶۵ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب سهمیه المپیک توسط رحمان عموزاد، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱-     رحمان عموزاد از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف می باشد.
۲-    کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن موارد زیر را درنظر گرفته است:
–     نفر اول رقابت های قهرمانی کشور به همراه رحمان عموزاد به یک تورنمنت بین المللی خارجی اعزام و با توجه به عملکرد فنی و نتایج آن ها کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
–    در صورتی که رحمان عموزاد به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در بازی های المپیک پاریس خواهد بود.
–    در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال طلا شود. عملکرد دو کشتی گیر در یک تورنمنت بین المللی و یا دیدارانتخابی فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.
–     در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و به مدال طلا نرسد، با توجه به کیفیت فنی مسابقات کادر فنی شرایط ملی پوش شدن منتخب این وزن در المپیک را مشخص می نماید.

وزن ۷۰ کیلوگرم:
با توجه به تغییر وزن امیر محمد یزدانی شرایط انتخابی ملی پوش این وزن به صورت زیر می باشد:
۱-    کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (درصورت برگزاری مسابقات جهانی غیر المپیکی) موارد ذیل را در نظر گرفته است:
–     قهرمان کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا ملی پوش این وزن خواهد شد.
–     در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریق برگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یک تورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابی با حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهد شد.

تبصره: در صورتی که امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم موفق به پوشیدن دوبنده تیم ملی نشد، این شانس را دارد که در یک رقابت (اعزام به تورنمنت و یا مسابقه انتخابی) با نفر برتر این وزن حاضر شده و فرد برتر ملی پوش این وزن خواهد بود.

وزن ۷۴ کیلوگرم:
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:
۱-    یونس امامی با توجه به کسب مدال طلا در بازی های آسیایی هانگژو چین از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف است.
۲-     با توجه به شرایط وزنی ۷۴ کیلوگرم، و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور ۲ یا ۳ کشتی گیر، کادر فنی موارد زیر را درنظر گرفته است:
–    نفر اول قهرمانی کشور به همراه یونس امامی به یک تورنمنت بین المللی اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.
–    درصورتی که یونس امامی کسب سهمیه المپیک کند ملی پوش این وزن در مسابقات المپیک خواهد بود.
–    در صورتی که کشتی گیری به غیر از یونس امامی کسب سهمیه کند، می باید در مرحله نهایی که حضور در یک تورنمنت بین المللی و یا انتخابی می باشد به همراه امامی حضور یابد.

وزن ۷۹ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط محمد نخودی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱-     محمد نخودی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
۲-     کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورت برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک) موارد زیر را درنظر گرفته است:
–     نفر اول رقابت های قهرمانی کشور به همراه محمد نخودی به یک تورنمنت بین المللی اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی کادر فنی ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
–    در صورتی که محمد نخودی در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال شود، ملی پوش این وزن خواهد شد.
–    در صورتی که محمد نخودی در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال نشود، حضور در یک تورنمنت بین المللی و یا رقابت رودر رو (درون اردویی) با نفر اول قهرمانی کشور، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.
–     در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، حضور در یک تورنمنت بین المللی و یا رقابت رودر رو (درون اردویی) وی با محمد نخودی، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.

وزن ۸۶ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان و سهمیه المپیک توسط حسن یزدانی، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱-     حسن یزدانی با توجه به اینکه در تمامی مسابقات اعزامی(المپیک و جهانی) مدال آور بوده و یکی از سرمایه های کشتی کشور محسوب می شود و هم اکنون به دلیل عمل جراحی کتف دوران نقاهت را طی می کند، به صورت مستقیم به مرحله نهایی انتخابی راه می یابد.
۲-     کادر فنی در مورد انتخاب ملی پوش این وزن موارد زیر را درنظر گرفته است:
–    نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا به مرحله نهایی انتخابی می یابد. در این صورت نتایج حضور این کشتی گیر با حسن یزدانی در یک تورنمنت بین المللی و یا رقابت انتخابی، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.
–    کادر فنی با ارزیابی سطح کیفی مسابقات و عملکرد ملی پوش در مسابقات قهرمانی آسیا میتواند نسبت به برگزاری  و یا عدم برگزاری مسابقات انتخابی تصمیم گیری نماید.

وزن ۹۲ کیلوگرم:
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:

۱-     کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورت برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک) موارد زیر را درنظر گرفته است:
–    قهرمان کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا ملی پوش این وزن خواهد شد.
–    در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریق برگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یک تورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابی درون اردویی با حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهد شد.
تبصره : در صورتی که کامران قاسم پور در وزن ۹۷ کیلوگرم موفق به پوشیدن دوبنده تیم ملی نشد، این شانس را دارد که در یک رقابت انتخابی (اعزام به تورنمنت و یا مسابقه انتخابی) با نفر برتر این وزن حاضر شده و فرد برتر ملی پوش این وزن خواهد بود.

 وزن ۹۷ کیلوگرم:
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:
۱-      با توجه به عدم سهمیه در وزن ۹۷ کیلوگرم، کادر فنی موارد زیر را درنظر گرفته است:

–     نفر اول قهرمانی کشور اولین گزینه برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیک خواهد بود.
–     نفر دوم و نفرات سوم مشترک، با توجه به عملکرد فنی و شرایط آمادگی، دومین گزینه برای حضور دررقابت های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیک خواهند بود.
–    در صورتی که کادر فنی به جمع بندی لازم در مورد نفرات مدنظر نرسید، کشتی گیران موارد ۱ و ۲ به یک تورنمنت بین المللی اعزام و فرد منتخب برای حضور در مسابقات ذکر شده با توجه به عملکرد فنی و نظر کادر فنی مشخص خواهد شد.
اگر دراین وزن کشتی گیر منتخب بتواند سهمیه المپیک را کسب نماید و کشتی گیر اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال شود با توجه به سطح کیفی این مسابقات کادر فنی میتواند کشتی گیر اعزامی به مسابقات المپیک را انتخاب  و یا نسبت به انجام یک تورنمنت و یا انتخابی اقدام نماید.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب مدال طلای امیرحسین زارع در جهانی ۲۰۲۳ و از آنجاییکه بالاترین امتیاز در چرخه انتخابی متعلق به ایشان می باشد چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱-     امیرحسین زارع از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
۲-     کادر فنی موارد زیر را درنظر گرفته است:

–    نفر اول قهرمانی کشور همراه با امیرحسین زارع به یک تورنمنت بین المللی اعزام و در صورتیکه امیرحسین زارع در تورنمنت فوق نتیجه بهتری کسب نماید ملی پوش ایران در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس می باشد.
–    تنها درصورتیکه امیر حسین زارع در تورنمنت فوق در مسابقه رودر رو مغلوب قهرمان کشور شود و قهرمان کشور مدال طلای آسیا کسب نماید در آن صورت یک تورنمنت بین المللی یا انتخابی تعیین می گردد.
–    در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیراز قهرمانی شود، امیر حسین زارع برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس انتخاب میگردد.

ماده دهم :
(رعایت نظم و انضباط اردویی)

۱-    رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردوها ، کشتی گیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات ندارند، تصمیم گیری لازم بعمل می آید و قطعا این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های پیش رو را دارد.
۲-     حضور کشتی گیران در چرخه ی انتخابی تیم ملی به منزله پذیرش آن است و اگر طبق مفاد چرخه، از گردونه رقابت خارج شوند حق اعتراض نخواهند داشت.
۳-     هرگونه اعتراض به اجرای چرخه از سوی کشتی گیر، صرفا باید از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون به صورت مکتوب داده شود و فدراسیون پیگیری و اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *