خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

لیگ برتر کشتی آزاد؛ پایان مسابقات گروه ب با صعود بازار بزرگ ایران و هیئت کشتی قائمشهر

دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد
نویسنده:

خانه کشتی

تاریخ :

20 آذر 1399


ساعت :

۲۰:۳۱

منبع:

فدراسیون کشتی

نتایج کامل دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه ب مشخص شد.


خانه کشتی– دور برگشت بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد در گروه ب روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم های بازار بزرگ ایران و هیئت کشتی قائمشهر بعنوان تیم های اول و دوم گروه ب موفق شدند به مرحله نیمه نهایی راه بیابند.

رده بندی تیمی این مسابقات در دورهای رفت و برگشت به شرح زیر است:
۱- بازار بزرگ ایران ۲- هیئت کشتی قائمشهر ۳- پاس ستارگان ساری ۴- چسب رازی ۵- اترک خراسان رضوی

در گروه الف نیز تیم های استقلال و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب به عنوان تیم های اول و دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

تاریخ برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی این مسابقات روز پنج شنیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ می باشد.

نتایج دیدارهای دور برگشت به شرح زیر است:
رده بندی تیمی: ۱- بازار بزرگ ایران ۲- پاس ستارگان ساری ۳- هیئت کشتی قائمشهر ۴- چسب رازی ۵- اترک خراسان شمالی

پاس ستارگان ساری، برنده ۵ (امتیاز مثبت ۲۱) – هیئت کشتی قائمشهر ۵ (امتیاز مثبت ۱۸) (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: صابر خانجانی، برنده ۶ – رضا علی جان زاده ۱
۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده صفر – خیراله قهرمانی، برنده ۴
۶۵ کیلوگرم: مهران شیخی، برنده ۲ – مهران نصیری ۲
۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، برنده ۱۱– سید میرشاد اکبری ۲
۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی، برنده ۶ ضربه فنی – نیما اشفاقی ۶
۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار ۲ – بهمن تیموری، برنده ۸
۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی، برنده – علیرضا کریمی (مصدوم شد)
۹۲ کیلوگرم: اباذر اسلامی صفر – ارشک محبی، برنده ۵
۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا صفر – علی شعبانی، برنده ۹
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۱– یداله محبی، برنده ۴

بازار بزرگ ایران، برنده ۱۰- چسب رازی صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، برنده ۱۰ – مهدی ویسی صفر
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجمو مطلق، برنده ۵- محمدرضا ابراهیمی ۲
۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده ۶ – افشین خوشبخت ۱
۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۵ – امیرحسین متقی ۱
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده ۱۱- علیرضا خدایاری صفر
۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۱۲ – بهنام شکوهیان ۲
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- حسین نوری صفر
۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۶– امیرعلی آذرپیراد ۳
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۱۰ – امیررضا فتاحی صفر
۱۲۵ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۱۲– سهیل یوسفی ۱

بازار بزرگ ایران، برنده ۱۰- پاس ستارگان ساری صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۴- افشین رحمانی صفر
۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۱۱- عباس ابراهیم زاده صفر
۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده ۵- محمدباقر یخکشی ۴
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی، برنده ۷- محمد کریمی ۶
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده ۵، مال خدابنده لو ۲
۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۳- رضا ابراهیم نژاد ۲
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۱- آرش نیرآبادی صفر
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۴- محمد علی تبار ۲
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۵- بدون حریف
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۱- وحید یوسفوند صفر

هیأت کشتی قائمشهر، برنده ۷- اترک خراسان شمالی ۳ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنی، برنده ۶ ضربه فنی – محمد ایزانلود صفر
۶۱ کیلوگرم: جواد جوادی ۴- حمیدرضا ترابی، برنده ۶
۶۵ کیلوگرم: ابولفضل حاجی پور، برنده – بدون حریف
۷۰ کیلوگرم: سید میرشاد اکبری، برنده- بدون حریف
۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی، برنده ۹- سعید رسولی ۴
۷۹ کیلوگرم: بدون حریف – فریبرز بابایی، برنده
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی، برنده ۸ ضربه فنی – فرید محمدی صفر
۹۲ کیلوگرم: عزت اله اکبری (کشتی نگرفت) – مصطفی نجفی، برنده
۹۷ کیلوگرم: مصطفی صادق زاده، برنده – بدون حریف
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده – بدون حریف

هیأت کشتی قائمشهر، برنده ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۲- علی قلی زادگان ۱
۶۱ کیلوگرم: خیراله قهرمانی ۲- محمدرضا ابراهیمی، برنده ۸
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور ۳ – علی علیزاده، برنده ۴
۷۰ کیلوگرم: سید میرشاد اکبری، برنده ۶- امیرحسین متقی ۳
۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی، برنده ۸- حسین اباذری ۶
۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۴- مهدی اسماعیل زاده صفر
۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۱۰ ضربه فنی – حسین نوری صفر
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۴- امیرعلی آذرپیراد ۲
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۱- امیررضا فتاحی ۱
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده ۱۲- سهیل یوسفی ۱

پاس ستارگان ساری، برنده ۹- اترک خراسان شمالی ۱ (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی، برنده ۱۱- محمد ایزانلو صفر
۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده، برنده ۲- علیرضا حیدری ۱
۶۵ کیلوگرم: شایان حمزه، برنده – بدون حریف
۷۰ کیلوگرم: محمد کریمی، برنده ۱۱- عسگر محمدی صفر
۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو، برنده ۵- علی شاه پسندی صفر
۷۹ کیلوگرم: رضا ابراهیم نژاد، برنده ۱۱- اشکان طاهرخانی ۲
۸۶ کیلوگرم: محمد بخشی، برنده ۲- مسعود ساعدی ۴
۹۲ کیلوگرم: آرش نیرآبادی صفر- مصطفی نجفی، برنده ۴
۹۷ کیلوگرم: دانیا شریعتی نیا، برنده – بدون حریف
۱۲۵ کیلوگرم: وحید یوسفوند، برنده – بدون حریف

بازار بزرگ ایران، برنده ۹ – اترک خراسان شمالی ۱ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور، برنده ۱۰- حمیدرضا ترابی صفر
۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده ۶- محمدرضا باقری
۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۳- سید امیرمهدی حسینی ۲
۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۱۲- سعید رسولی ۲
۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی ۶- فریبرز بابایی، برنده ۷
۸۶ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۱۱- مسعود ساعدی ۱
۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۱۱- مصطفی نجفی صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده – بدون حریف
۱۲۵ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – بدون حریف

پاس ستارگان ساری، برنده ۹- چسب رازی ۱ (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: صابر خانجانی، برنده ۹- مهدی ویسی صفر
۶۱ کیلوگرم: سید حسن عبادی، برنده ۱۱- محمدرضا طهماسب پور صفر
۶۵ کیلوگرم: مهران شیخی، برنده ۵- افشین خوش بخت صفر
۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده ۵- عرفان الهی، برنده ۱۱
۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو، برنده ۳- عیرضا خدایاری ۱
۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده ۱۱- علی اصغر تالشی صفر
۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی، برنده ۷- حسین نوری ۲
۹۲ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده ۹- امیرعلی آذرپیراد ۱
۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا، برنده ۱۰- عرفان حسین زاده صفر
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر، برنده ۱۲ ضربه فنی- سالار حبیبی ۱

بازار بزرگ ایران، برنده ۱۰ – هیأت کشتی قائمشهر صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، برنده ۱۱- رضا مومنی ۱
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور، برنده ۱۲- جواد جوادی ۲
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری، برنده ۴- ابوالفضل حاجی پور ۲
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی، برنده ۵- مهران نصیری ۲
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده – بدون حریف
۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده – بدون حریف
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۰- علیرضا کریمی صفر
۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۳- امیرحسین خطی ۲
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۸- مصطفی صادق زاده صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده – بدون حریف

چسب رازی، برنده ۸- اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم چسب رازی در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: علی قلی زادگان، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر
۶۱ کیلوگرم: محمدرضا ابراهیمی، برنده ۳- علیرضا حیدری ۲
۶۵ کیلوگرم: علی علیزاده، برنده ۱۰- حمیدرضا ترابی صفر
۷۰ کیلوگرم: عرفان الهی، برنده ۵- سیدامیرمهدی حسینی ۴
۷۴ کیلوگرم: حسین اباذری، برنده ۱۲- مهدی گرمه ۲
۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیل زاده ۴- فریبرز بابایی، برنده ۶
۸۶ کیلوگرم: بهنام شکوهیان ۲- فرید محمدی، برنده ۱۱
۹۲ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیراد، برنده ۵- مصطفی نجفی ۳
۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده – بدون حریف
۱۲۵ کیلوگرم: سهیل یوسفی، برنده – بدون حریف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *