خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های باجرانگ | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

کودتای باجرانگ و فوگات علیه رئیس فدراسیون؛ برچسب آزار جنسی روی پیشانی سیاستمدار معروف

کشتی هند این روزها درگیر حواشی زیادی است که قهرمانان سرشناس این کشور را به شدت خشمگین کرده است. اختصاصی خانه کشتی- این روزها کشتی هندوستان درگیر حواشی زیادی است که ...

1:02 , 22 اردیبهشت 02

ادامه مطلب