خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

شعار سایت

آرشیو بایگانی‌های کشتی آزاد قهرمانی روسیه | خانه کشتی | رسانه تخصصی کشتی

سعداله‌یف آماده درخشش در قهرمانی کشور؛ تحریم هم نمی‌تواند مانع تانک روسی شود (عکس)

عبدالرشید سعدالله یف برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور روسیه آماده می شود. اختصاصی خانه کشتی- تانک روسی لقبی است که سال هاست به سینه عبدالرشید سعداله یف، قهرمان کشتی آزاد ...

8:39 , 27 خرداد 01

ادامه مطلب